Wij richten ons met name op het onderhouden van (gras)vegetaties. Denk hierbij aan bermbeheer langs wegen en waterwegen, het onderhouden van openbare groenvoorzieningen zoals gazons, sportvelden en het onderhouden van watergangen.

Tevens kunnen wij ongewenste exoten, zoals Japanse duizendknoop bestrijden met een elektrische onkruidbestrijder.

Met onze medewerkers streven wij naar kwaliteit. Dit staat bij ons voor het waarmaken van de klantverwachting met de juiste prijs/ kwaliteit verhouding.


Om een beeld te schetsen van de mogelijkheden, wij hebben de afgelopen jaren werkzaamheden op de volgende projecten uitgevoerd:

Rijksweg A12
Amsterdam Rijnkanaal
Gemeente Zundert
Eindhoven
Zeeland
Beheer van grasvegetatie, gazons, watergangen
Beheer van grasvegetatie, gazons, en watergangen
Beheer van sportvelden en gazons Luchtbasis
Beheer grasvegetatie langs de start en landingsbanen
Beheer grasvegetatie dijken

Het merendeel van de ingezette machines hebben wij in eigen beheer, voor het uitvoeren van grotere projecten werken wij nauw samen met vertrouwde en gecertificeerde partners.