Welkom bij loon- en verhuurbedrijf Free Eagle groen BV.
Wij richten ons op het groenbeheer, met name het beheer van grasvegetaties.
Van gazons en sportvelden, bermen langs weg en waterweg, tot heggen en hagen, struweel en boomverzorging, bij Free Eagle Groen BV kunt U terecht met al uw onderhoudswerkzaamheden.
Op 11 juli waren wij te zien in het programma ‘Onderweg naar de Regio’ op RTL 4